Uppdaterad energimärkning 1 mars 2021

EU-länderna har en gemensam och obligatorisk energimärkning på hushållsprodukter och vitvaror. Energimärkningen finns till för att konsumenten ska kunna få information om varje produkts energiförbrukning. Detta underlättar vid jämförelse av produkter och gör det enklare att hitta energisnåla produkter till hemmet. 

Vad är skillnaden på den nya energimärkningen och den gamla?

 • Den gamla energimärkningen hade en skala från G till A+++ där A+++  var den energieffektivaste. Den nya energimärkningen går från G till A. Plustecknen har alltså tagits bort.
 • Det sitter en QR-kod på den nya energimärknings-etiketten som går att skanna för information om produkten.
 • Energianvändningen redovisas för 100 omgångar, i kilowattimmar per år eller 1000 timmar.
 • Bullervolym står både som decibel och på en skala, D till A, där A är lägsta ljudvolym. 

Varför kom det en ny energimärkning?
Energimyndigheten ser till så att utvecklingen av nya energieffektiva produkter fortsätter. Högre krav ställs i den nya märkningen för varje energinivå. Tidigare var det flera produkter som hade både märkningen A++ och A+++. Det blir enklare för konsumenten att jämföra produkterna nu, även om det såklart var positivt att flera produkter låg så pass högt. Det blir även enklare för nya energisnåla produkter att sticka ut från resten av produkterna nu.

Den nya energimärkningen har anpassats till dagens produkter. Mycket har hänt med konsumenternas standard och förväntningar på produkter. Den gamla energimärkningen har använts i 25 år på vissa produkter. 

Värt att veta om förändringen
De effektivaste produkterna på marknaden kommer till en början att vara märkta som B eller C. Bland vissa produktsegment kommer det finnas produkter märkta med A och det är då mycket mer ovanligt än innan. Det görs för att utveckling av nya energieffektiva produkter ska uppmuntras av varumärkena. 

Nya metoder för tester och beräkningar har kommit för den nya energimärkningen. Det gör det svårt att jämföra den nya generationen med den gamla. Konsumenterna kan fortsätta göra välgrundade val med den nya energimärkningen. Förändringar av produkter kommer inte ske.

Hur går det till?
Den 1:a mars införs energimärkningen för några produktkategorier till att börja med. Först ut är kategorierna:

 • TV-apparater
 • Bildskärmar, som datorskärmar (separata)
 • Diskmaskiner
 • Tvättmaskiner
 • Kombinerade tvättmaskiner-torktumlare
 • Vinkylar
 • Kylar och frysar för hushåll
 • Kylar och frysar för handel med direktförsäljning av varor. Tex glassboxar och dryckeskylar

Pågående process: Mellan den 1:a till 18:e mars 2021 uppdateras energimärkningar. Den 19:e mars ska den nya energimärkningen finnas på produkterna. 

Vissa produktkategorier behåller energimärkningen efter den 1:a mars och uppdateras senare.

 • Luftkonditionering
 • Luftvärmepump
 • Torktumlare
 • Köksfläktar
 • Ugnar
 • Varmvattenberedare
 • Uppvärmning

Den 1:a september 2021 kommer den nya energimärkningen för ljuskällor.

Nya energimärkningen för kylar och frysar

Uppdaterade energimärkningen för kylar och frysar
Skåpets energiförbrukning fastställer energiklassen och anges från G till A där A är energieffektivast.
Volymen på kylen och frysen anger den totala förvaringsvolymen i liter. Frys har en snöstjärna som symbol och kyl har en förpackning som symbol.
Buller och ljudnivå anges i antal decibel samt på en skala mellan D till A där A är lägsta ljudvolymen.
Energianvändning per år anger energiförbrukningen i kilowatt (kWh) per år.
En QR-kod finns i högra hörnet som ger tillgång till mer information om produkten.

Nya energimärkningen för vinkylar

Uppdaterade energimärkningen för vinkylar
Skåpets energiklass bedöms efter skåpets energiförbrukning. Energiklassen anges utifrån skalan G till A med A som mest energieffektiv. 
Vinkylens volym anges i antal flaskor med vinflaskor som symbolen för volym.
Buller och ljudnivå anges i antal decibel samt på en skala mellan D till A där A är lägsta ljudvolymen.
Energianvändning per år anger energiförbrukningen i kilowatt (kWh) per år.
En QR-kod finns i högra hörnet som ger tillgång till mer information om produkten.

Nya energimärkningen för diskmaskiner

Uppdaterade energimärkningen för diskmaskiner
Energiklassen visar hur mycket el standarddiskcykel använder. Energiklassen uppges från G till A där A är mest energieffektivt.
Kapacitet är leverantörens rekommendation av hur många kuvert som kan köras i diskmaskinen för bäst funktion. 
Vattenförbrukning anger hur många liter som används per disk med programmet eco.
Tid anges i timmar och minuter för programmmet eco.
Energianvändning/100 diskningar med Eco-programmet. Anges i kilowatt (kWh).
Buller och ljudnivå anges i antal decibel samt på en skala mellan D till A där A är lägsta ljudvolymen.
En QR-kod finns i högra hörnet som ger tillgång till mer information om produkten.

Nya energimärkningen för tvättmaskiner

Uppdaterade energimärkningen för tvättmaskiner
Energiklass visar hur mycket el tvättmaskinen använder. Energiklassen uppges från G till A där A är mest energieffektivt.
Kapacitet beskriver hur många kg som kan köras i maskinen per omgång.
Vattenförbrukning anges i liter per tvätt med programmet Eco 40 - 60.
Tid anger timmar och minuter för programmet Eco 40 - 60.
Maskinens centrifugeringsklass anges från G till A där A är mest energieffektivt.
Buller och ljudnivå anges i antal decibel samt på en skala mellan D till A där A är lägsta ljudvolymen.
En QR-kod finns i högra hörnet som ger tillgång till mer information om produkten.

Nya energimärkningen för kombinerade tvätt och torktumlare

Uppdaterad energimärkning av kombinerade tvätt och torktumlare
Energiklass visar hur mycket el tvätt och torkmaskinen använder. Energiklassen uppges från G till A där A är mest energieffektivt.
Energianvändning/ 100 tvätt och torkomgångar när du kör programmet Eco 40 - 60 samt skåptorrt. Uppges i kilowatt (kWh).
Kapacitet beskriver hur många kg som kan köras i maskinen per omgång. Normalt ryms mindre tvätt vid torkning i maskinen. 
Vattenförbrukning anges i liter per tvätt med programmet Eco 40 - 60.
Tid anger timmar och minuter för programmet Eco 40 - 60.
Maskinens centrifugeringsklass anges från G till A där A är mest energieffektivt.
Buller och ljudnivå anges i antal decibel samt på en skala mellan D till A där A är lägsta ljudvolymen.
En QR-kod finns i högra hörnet som ger tillgång till mer information om produkten.

Nya energimärkningen elektroniska skärmar

Uppdaterad energimärkning för elektroniska skärmar
Energiklassen anger hur mycket el skärmen använder. Energiklassen anges från G till A där A är mest energieffektivt. 
Energianvändning per 1000 timmars användning. Anges i kilowatt (kWh).
Energianvändning per 1000 timmars användning i HDR-läge. Anges i kilowatt (kWh).
Storlek uppger måtten på tv-apparaten eller bildskärmen. Anges i centimeter (cm) och tum (Inch).
Upplösning anges i pixelantal (px).
En QR-kod finns i högra hörnet som ger tillgång till mer information om produkten.