Energivimpel A Left

Produktinformation

Använda med eller utan kolfilter 

Elvita köksfläkt med touchknappar CSF2620X kan antingen användas utan kolfilter i frånluftsläge eller med kolfilter i ventilerat luftläge. Frånluftsläge innebär att luften renas av fettfiltret och släpps sedan ut genom en rökkanal. I ett ventilerat luftläge renas luften av fettfiltret och ett aktivt kolfilter, därefter förs luften tillbaka till köket. Med den här fläkten använder man kolfilter KUL3.

Tre hastigheter med touchknappar 

Elvita CSF2620X har tre olika hastigheter. Du bestämmer hastighet med hjälp av EcoTouch-knapparna. Det är köksångans intensitet som bestämmer vilken hastighet du ska använda. 

Genom att hålla ned en av touchknapparna i tre sekunder aktiveras timerfunktionen. När funktion är igång kommer fläkten vara påslagen i 15 minuter. Därefter stängs den av automatiskt.

Göra rent köksfläkten 

Köksfläkten är känslig för repor. Därför är det viktigt att använda milda rengöringsmedel. Aggressiva rengöringsmedel kan lämna repor, likaså torra svampar och trasor. När du gör rent fläkten ska du inte gnida eller skrapa, försök istället att mjuka upp smutsen med hjälp av en fuktig trasa.  

Rengöra fettfiltret

Oljerester i ett fettfilter kan orsaka brand, därför är det viktigt att rengöra fettfiltret regelbundet. Vid normal användning av din köksfläkt (ett par timmar om dagen) kan filtret rengöras var tredje månad. 

Utför rengöringen för hand genom att placera filtret i varmt vatten med diskmedel. Använd en borste och se till att skölja filtret ordentligt efter rengöring. Du kan även utföra rengöringen i diskmaskin på max 55 grader. Annars riskerar plasten runt aluminium-fettfiltret att gå sönder.

Kom ihåg att aldrig använda spisfläkten utan fettfiltret.

Flergångs- och engångsfilter

Två olika typer av kolfilter kan användas med den här köksfläkten: flergångs- och engångsfilter. Flergångsfilter kan tvättas och återanvändas men engångsfilter ska inte tvättas.

Teknisk data

Teknisk data för Elvita CSF2620X
Färg Stål/svart
Kapacitet 240-410 m³/h
Ljudnivå 61-69 dB
Energiklass A
Hastigheter 3 st
Touchknappar Ja
Tvättbart aluminium-fettfilter Ja
Bredd 60 cm
Eftersugs-funktion Ja

Produktblad och manualer