Energivimpel A Left

Produktinformation

Använda med eller utan kolfilter 

Elvita köksfläkt med tvättbart fettfilter CSF5600S kan användas med eller utan kolfilter. Det som avgör vilken lösning som ska användas är huruvida fläkten kan anslutas till en rökkanal. Om det är möjligt att installera fläkten med en rökkanal är det att rekommendera. Med den här lösningen behövs ej kolfilter. 

När det inte är möjligt att föra ut luften via en rökkanal ska man däremot använda kolfilter. Med den här fläkten använder man kolfilter KUL10.

Ljuddämpare

Med hjälp av en ljuddämpare kan man få bukt på bullret från rökkanalen. Ljuddämparen ansluts till köksfläkten.

Rengöring av kolfilter

Ett kolfilter bör bytas regelbundet. Om fläkten används dagligen bör bytet ske var 2-4 månad. 

Observera att KUL10 är ett kolfilter som aldrig får tvättas och återanvändas. Med KUL10 byter man istället ut det gamla filtret mot ett nytt. 

Rengöring av fettfilter 

Vid rengöring av fettfilter bör starka eller sura rengöringsmedel undvikas, likaså produkter som innehåller klor. 

Det går att rengöra filtret för hand eller i diskmaskin. Vid diskmaskinstvätt kan filtret placeras liggandes eller ståendes. Missfärgning kan ske, detta är dock inget som kommer påverka funktionen. Tvätta filtret i max 55 grader. I högre temperaturer kan det komma till skada. 

Timerfunktion 

Elvita köksfläkt med tvättbart fettfilter CSF5600S har tre hastigheter som regleras med hjälp av EcoTouch-knapparna. 

Timern aktiveras genom att en av hastighetsknapparna hålls ned i tre sekunder. Under 15 minuter är fläkten påslagen i den valda hastigheten, sedan stängs den automatiskt av. 

Flergångs- och engångsfilter

Två olika typer av kolfilter kan användas med den här köksfläkten: flergångs- och engångsfilter. Flergångsfilter kan tvättas och återanvändas men engångsfilter ska inte tvättas.

Teknisk data

Teknisk data för Elvita CSF5600S
Färg Svart
Kapacitet 235-607 m³/h
Ljudnivå 49-68 dB
Energiklass A
Hastigheter 3 st
Touchpanel Ja
Tvättbart aluminium-fettfilter Ja
Bredd 60 cm
Dioddisplay Ja
Eftersugs-funktion Ja
Kantsug Ja

Produktblad och manualer