Energivimpel A Left

Produktinformation

Svart köksfläkt

Elvita köksfläkt i svart CSF4800S har tre hastigheter som regleras med en touchpanel. Genom att hålla ned valfri hastighetsknapp i tre sekunder aktiveras fläktens timerfunktion. Timern håller köksfläkten påslagen under en kvart, därefter stängs den automatiskt av.  

Använda köksfläkten utan kolfilter

Om det är möjligt att ansluta köksfläkten till en rökkanal är det att föredra. Vid en sådan lösning förs den absorberade luften ut ur köket. För att köksfläkten ska fungera på bästa sätt krävs dock lufttillförsel i bostaden. En del nyare bostäder är välisolerade och då behöver ny luft komma in på andra sätt, exempelvis via ett öppet fönster. 

Använda köksfläkten med kolfilter

Om lösningen med rökkanal ej är möjlig kan man använda ett kolfilter. Lukten som uppstår vid matos rensas med hjälp av kolfiltret. Med den här fläkten använder man kolfilter KUL10.

Det är viktigt att filtret monteras korrekt annars kan det ramla ner och orsaka skada. 

Rengöring 

Vid rengöring ska särskilda rengöringsmedel användas som är avsedda för köksfläkten. Undvik aggressiva rengöringsmedel som kan skada ytan. Använd gärna en fuktig trasa för att få bort ingrodd smuts. Diskmedel och milt rengöringsmedel kan också användas vid rengöring. 

Kontrollpanelen bör inte rengöras med en våt trasa, om den droppar vatten finns det nämligen risk för fuktskador. 

Om fläkten är extra smutsig och svår att få ren finns det ett särskilt rengöringsmedel hos auktoriserade återförsäljare. 

Tvättbart aluminium-fettfilter

Fettfiltret hos Elvita CSF4800S ska rengöras regelbundet, gärna var tredje månad. Se till att hålla filterytan parallell med golvet när du avlägsnar filtret från fläkten. Annars kan oljan som har samlats inuti filtret spillas. 

Vid rengöring av fettfilter bör starka eller sura rengöringsmedel undvikas, likaså produkter som innehåller klor. 

Vid rengöring i diskmaskin kan filtret placeras liggandes eller ståendes. Missfärgning kan ske vid diskmaskinstvätt, detta är dock inget som kommer påverka funktionen. Tvätta filtret i max 55 grader. I högre temperaturer kan det komma till skada.

Flergångs- och engångsfilter

Två olika typer av kolfilter kan användas med den här köksfläkten: flergångs- och engångsfilter. Flergångsfilter kan tvättas och återanvändas men engångsfilter ska inte tvättas.

Teknisk data

Teknisk data för Elvita CSF4800S
Färg Svart
Ljudnivå 48-65 dB
Energiklass A
Hastigheter 3 st
Touchpanel Ja
Tvättbart aluminium-fettfilter Ja
Bredd 80 cm
Dioddisplay Ja
Eftersugs-funktion Ja
Kantsug Ja

Produktblad och manualer