Energivimpel D Left

Produktinformation

Använda med och utan kolfiter

Elvita köksfläkt med två hastigheter CSF1500V kan användas i frånluftsläge vilket innebär att luften renas av fettfiltret och släpps ut genom en rökkanal. 

Fläkten kan även användas i ventilerad luftläge. Där renas den absorberade luften av fettfiltret och ett aktivt kolfilter för att sedan föras tillbaka till köket. Med den här fläkten använder man kolfilter KUL1.

Säkerhet

Köksfläkten ska alltid användas med fettfiltret. Se till att endast använda original-filtret. För att undvika brandfara ska filtret rengöras regelbundet. Undvik att avlägsna filtret medan fläkten är igång.  

Rengöra köksfläkten

Vid rengöring av aluminium-fettfilter i diskmaskin ska dessa placeras löst i maskinen. En liten färgförändring kan ske vid diskmaskinstvätt men det är inget som påverkar funktionen. 

När du rengör filtret för hand kan du mjuka upp det i varmt vatten tillsammans med diskmedel. Borsta rent filtret och se till att skölja det noggrant efter rengöring. Vid envis smuts kan ett speciellt fettlösningsmedel användas.

Spara energi

Köksfläkten i sig är energisnål, men det går att att spara ytterligare energi när du använder din fläkt. Exempelvis är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med luftintag i köket som gör det möjligt för fläkten att arbeta så effektivt som möjligt. 

När du använder fläkten är det också klokt att justera hastigheten efter behov – med lägre hastigheten förbrukas mindre energi.

Däremot kan det vara bra att använda högre hastighet i situationer där du vet att det kommer bildas mycket rök. Rök som redan hunnit spridas i köket gör att huven måste arbeta mycket längre för att bli av med köksröken. Med detta i åtanke är det klokt att välja en högre hastighet i förväg. 

Flergångs- och engångsfilter

Två olika typer av kolfilter kan användas med den här köksfläkten: flergångs- och engångsfilter. Flergångsfilter kan tvättas och återanvändas men engångsfilter ska inte tvättas.

Teknisk data

Teknisk data för Elvita CSF1500V
Färg Vit och stål
Kapacitet 189-253 m³/h
Ljudnivå 51-59 dB
Energiklass D
Hastigheter 2 st
Vippströmbrytare Ja
Tvättbart aluminium-fettfilter Ja
Bredd 60

Produktblad och manualer