Kvinna stoppar in tvätt i tvättmaskinen.

Eco-programmet på diskmaskiner och tvättmaskiner är de mest miljövänliga programmen trots att de tar lång tid. Många tror att de snabba programmen drar mindre el och vatten, men så är det inte. I den här artikeln förklarar vi varför eco-programmet är det bästa att använda ur miljösynpunkt.

Diskmaskiner och tvättmaskiner kommer utrustade med ett eco-program. Det brukar även vara det programmet som är förinställt när man sätter igång maskinen. Maskinerna får sin miljöklassning (alltså bokstaven mellan A-G) utifrån hur eco-programmet presterar. Det som avgör om ett program är bättre eller sämre för miljön baseras på hur mycket energi programmet drar och hur mycket vatten som används.

Man plockar ur tallrikar ur diskmaskinen.

Varför tar eco-programmet så lång tid?

Eco-programmen är konstruerade för att vara mer resurseffektiva genom att använda lägre temperaturer, längre cykeltider och optimerad vattenanvändning. 

Programmen använder ofta lägre temperaturer för att värma upp vattnet, vilket tar längre tid. Men att värma upp vatten är den mest energikrävande delen av tvätt- och diskprocessen. Och genom att använda lägre temperaturer under en längre tid minskar den totala energiförbrukningen. Den längre tiden kompenserar också för den lägre temperaturen genom att ge tvätt- och diskmedel mer tid att verka, vilket är mer energieffektivt.

Optimerar vattenanvändningen

Eco-program är designade för att optimera vattenanvändningen. De använder vatten mer effektivt genom att sprida ut det över en längre tidsperiod, vilket minskar den totala vattenförbrukningen jämfört med snabbprogram som använder mycket vatten på kort tid för att nå ett snabbt resultat.

Kvinna viker tvätt vid bord.

Snabbprogrammen drar både mer vatten och energi

Det är lätt att tro att snabbprogrammet är det bästa för miljön. Det kan kännas logiskt att det kortaste programmet borde dra mindre el och vatten. Men så är inte fallet.

För att kompensera för den korta tiden, använder snabbprogram ofta mer vatten för att skölja och tvätta effektivt. Eftersom snabbprogram använder högre temperaturer för att rengöra snabbare, krävs det även mer energi för att värma upp vattnet snabbt.

Snabbprogrammen är dock inte nödvändigtvis de sämsta alternativen. Andra program som intensivprogram eller felaktig användning av program kan ha en större negativ miljöpåverkan. Det bästa valet ur miljösynpunkt är att använda eco-programmen när det är möjligt och att anpassa programvalet till tvättens eller diskens smutsighet.

Relaterad läsning: